be on

be on
• biti; biti kadar; biti kod čega; biti na čemu; biti na pozornici; biti na redu; biti u toku; davati se; igrati se; imati opklade; izvoditi se; odigravati se

English-Serbian dictionary. 2013.

Нужно написать реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”